หลังคาไวนิล

รูปแบบใหม่ หลังคาไวนิล ผลิตด้วยไวนิลคุณภาพสูง มีความคงทน ถาวร ไม่มีการรั่วซึมเนื่องจากเป็นการประกอบแบบใช้ การเข้าลิ้น ไม่ใช้สกรูในส่วนของการเชื่อมต่อแผ่น เหมาะกับบ้านพักอาศัยภายในหมู่บ้านหรืออาคารพาณิชย์